אפריל של גברים ב-Efifo. הניחוח: Guy Baratz

0 פורסם על ידי - 01/04/2018 - גבר אופנתי

דוגמן: גיא ברץ, צילום: עומר רביבי
סוכנות: בריק – ניהול אישי, עריכת תמונות: בועז רובין

 

Efifo, Fashion, Fashion Magazine - Model: גיא ברץ - Guy Baratz, Photography: Omer Revivi, Agency: Brick Personal Management, Photo Editing: Bo Rubin - - 4

 

Efifo, Fashion, Fashion Magazine - Model: גיא ברץ - Guy Baratz, Photography: Omer Revivi, Agency: Brick Personal Management, Photo Editing: Bo Rubin - -5

 

Efifo, Fashion, Fashion Magazine - Model: גיא ברץ - Guy Baratz, Photography: Omer Revivi, Agency: Brick Personal Management, Photo Editing: Bo Rubin - -6

 

Efifo, Fashion, Fashion Magazine - Model: גיא ברץ - Guy Baratz, Photography: Omer Revivi, Agency: Brick Personal Management, Photo Editing: Bo Rubin - -7

 

Efifo, Fashion, Fashion Magazine - Model: גיא ברץ - Guy Baratz, Photography: Omer Revivi, Agency: Brick Personal Management, Photo Editing: Bo Rubin - -8

 

Efifo, Fashion, Fashion Magazine - Model: גיא ברץ - Guy Baratz, Photography: Omer Revivi, Agency: Brick Personal Management, Photo Editing: Bo Rubin - -3

 

Efifo, Fashion, Fashion Magazine - Model: גיא ברץ - Guy Baratz, Photography: Omer Revivi, Agency: Brick Personal Management, Photo Editing: Bo Rubin - -2

 

Model: Guy Baratz – Instagram: guybaratz
Photography: Omer Revivi – Instagram: omer_revivi
Agency: Brick Personal Management – Instagram: brickmodels
Photo Editing: Instagram: Bo Rubin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efifo – Fashion
Fashion Magazine

Efifo – אופנה
מגזין אופנה 

Image of a share button

אין תגובות

השאר תגובה