העולם הרביעי של benzo

0 פורסם על ידי - 01/10/2017 - אופנה

״העיצובים בהפקה מהווים מכלול עבודות משנות הלימוד ב' ו-ג'. בעוד שכל דגם נעשה תחת השראה שונה; לכולם מכנה משותף, קו ניאו-אתני של הצלליות והאווירה הכללית. תוך התעלמות ממגדר כגישה. הקונספט של ההפקה היה המשמעות שהלובש נותן לנלבש. לייצר מוצר שהוא בו זמנית עבור האנשים, ובהשראתם״. (בן זוהר (benzo) סטודנט לאופנה  שנה ד׳, המרכז האקדמי ויצו חיפה)

 

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון
דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז
עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר

 

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-33

1

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-32

2

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-31

3

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-30

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-29

5

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-28

6

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-27

7

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-26

8

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-25

9

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-24

10

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-23

11

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-22

12

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-21

13

עיצוב אופנה: בן זוהר, צילום: ינון כלפון, דוגמנים: אבישי דקל, אנה דולקרט, אורטל יוסף, מיגל לזרו ,קניונס פרז, עוזרת הפקה: חן גבצו, מאפרת: מיכל שוסטר-20

14

ינון כלפון, סטודנט לצילום, שנה ג׳, המרכז האקדמי ויצו חיפה: ״ההפקה כולה נעשתה עם 'נון מודלס' ומתייחסת לאופן שבו האדם מעצב את הבגד ולא רק הבגד את האדם״.

 

Efifo
מגזין אופנה-חברתי ישראלי

Image of a share button

אין תגובות

השאר תגובה