שנקר גברים: עדי גרין-חכימיאן

EFIFO MAGAZINE: DIRECTOR ARTISTIC & PHOTOGRAPHER: SASHA PRILUTSKY